Analiza wody

Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie analizy wody: kotłowej, pitnej oraz chłodniczej. Badania przeprowadzamy wedle ściśle zaplanowanych procedur i z użyciem specjalistycznych narzędzi. Pobrane z instalacji, systemów, maszyn czy układów próbki wędrują do naszego laboratorium, gdzie poddawane są wnikliwym ekspertyzom.

Zamawiający uzyskują od nas rozbudowany raport wraz z zaleceniami. Mogą one dotyczyć konieczności przeprowadzenia czyszczenia chemicznego zakładowych technologii czy wyposażenia ich w specjalne stacje uzdatniające.

Dlaczego analiza wody w instalacjach przemysłowych jest tak ważna?

Czystość wody w procesach technologicznych wpływa na ich wydajność, a także sprawność techniczną instalacji, maszyn czy aparatury kontrolno-pomiarowej. Inwestycja w stacje uzdatniania wody czy przemysłowe zestawy Odwróconej Osmozy to zatem same korzyści. Znacznie obniża się ryzyko awarii instalacji wodonośnych, a koszty ich eksploatacji, w tym konserwacji wyraźnie maleją. Uzdatnianie i kondycjonowanie wody kotłowej, grzewczej czy chłodniczej to nie tylko stawianie jakości na pierwszym miejscu. To również gwarancja bezpieczeństwa i korzystnego bilansu ekonomicznego.

fiolka z wodą trzymana przez człowieka