Czyszczenie chemiczne układów wodonośnych

Chemiczne czyszczenie układów wodonośnych ma na celu usunięcie osadów gromadzonych w czasie eksploatacji instalacji: elementów kotłów, rur czy wymienników ciepła. Taką procedurę należy powtarzać regularnie, o ile dany system nie zostanie wyposażony w nowoczesne stacje uzdatniające. Podkreślić bowiem trzeba, że nadmierna ilość osadów zmniejsza wydajność instalacji, uszkadza ją, a nawet może doprowadzić do całkowitego zniszczenia jej podzespołów.

Na czym polega czyszczenie układów wodnych?

Czyszczenie układów wodnych metodą chemiczną odbywa się w różny sposób w zależności od rodzaju instalacji, jej sprawności technicznej oraz medium, które ona transportuje. Ważne jest zatem przeprowadzenie analizy wody. To dzięki niej eksperci mogą dobrać właściwą technikę czyszczenia oraz najlepszy w danym przypadku preparat chemiczny: czyszczący i konserwujący. W większości przypadków jest on rozcieńczany i wprowadzany do instalacji dzięki specjalistycznej pompie. Kąpiel trwa zaś tak długo, aż osiągnięty zostanie właściwy poziom czystości danego układu.

próbówki z płynem